android 15 Bluetooth LE Audio

    Filterlə

    Android 15-ə keçəcək cihazların səs keyfiyyəti xeyli artacaq!

    Android 15-ə malik cihazlar, Bluetooth LE Audio vasitəsilə Dynamic Spatial Audio dəstəyi əldə edəcək.