main-post-cover

  İnsan burnu təsadüfi nəticədə yaranıb

  Digər
  07.05.2017
  Farid Pardashunas
  Yaponiyalı alimlər insan burnunun iş prinsipi lə primatların burunlarının iş prinsipini müqayisə ediblər. Məlum olub ki, insan burnunun forması təkamül zamanı təsadüfi nəticədə yaranıb. Alimlər 6 insan, 6 makaka və 4 şimpanze meymununun burun boşluqlarını incələdikdən sonra komputer vasitəsilə burun yolları ilə daxil olan hava axınlarının modelini yaradıblar. Nəticədə məlum olub ki, primatlar nəfəs alan zaman daxil olan hava daha effektiv kondisiyallaşır. Lakin alimlər komputerdə insan burnunun formasını şimpanze burnunun formasına dəyişəndə (burun boşluqları əvvəlki vəziyyətdə qalmaq şərti ilə) effektivlik artmayıb. Bununla belə insan nəfəs alan zaman hava kondisiyallaşmır cümləsini demək düz deyil. Belə ki, burun ilə yanaşı udlaq da əsas iş prinspini yerinə yetirir. Danışıq prosesində iştirak etdiyi üçün nsanın udlağı primatınkından daha uzundur. Öz anatomiyası hesabına o həmdə orqanizmə daxil olan havanı təmizləyir. Aparılmış müşahidələr nəticəsndə alimlər belə qənaətə gəlblər ki, burun insanda 2-3 milyon il bundan öncə yaranıb. Yəni insan kəlləsinin formasının dəyişildiyi bir vaxtda. Beynin ölçüsü böyüyən bir müddətdə orqanizm onun üçün əlavə yer yaratmalı olub.
  Linki kopyala