main-post-cover

  NASA 13 kosmik layihəni dəstəkləyib

  Digər
  07.05.2017
  Farid Pardashunas
  Təqdim edilmiş layihələr arasında ən qeyri-adiləri asteroidlərin kosmik gəmilərə çevrilməsi və 2D ölçülü kosmik aparatların hazırlanması olub. Asteroidin kosmik aparata çevrilməsini reallaşdırmaq üçün NASA mühəndisləri asteroidin səthinə xüsusi robot göndərməklə nail olmaq istəyirlər. Beləliklə həmin robot asteroidin səthində bütün lazımi işləri görə biləcək. Çox incə 2D ölçülü kosmik aparatlar isə 3D ölçülü kosmik obyektlərə yaxınlaşıb onların ətrafında fırlanaraq kosmosda qala-qala lazımi məlumatları əldə etmək bacarığına sahib olmalıdırlar. Digər layihələr arasına Venera üçün nəzərdə tutulmuş kosmik aparat, buz örtüklü peyklərin öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş və enmə xüsusiyyətinə sahib kosmik aparat, elektrostatik kosmik aparat, ekstremal şəraitli ətraf mühit üçün robot, Pluton üçün enmə aparatı və s. daxildir. Sadalanan bu layihələrin reallaşdırılması NASA-nın Qabaqcıl Konsepsiyalar İnstitutu tərəfindən aparılacaq. Müsabiqənin ilk mərhələsində hər bir komanda 100.000 dollar vəsait alıb. İkinci mərhələdə isə hər bir komanda sahib olduğu layihənin texno-iqtisadi məntiqini başa salmalıdır. Həmin mərhələdən sonra isə ən perspektivli layihələrin sahibləri olan komandalar 500.000 dollar vəsait əldə edəcəklər.
  Linki kopyala