main-post-cover

  Tələbə yosunlardan ekoloji təmiz butulkalar hazırlayıb

  Digər
  07.05.2017
  Farid Pardashunas
  İslandiya Rəssamlıq Akademiyasının tələbəsi Ari Jonsson plastik tullantıların zərəri haqqında düşünərək onların istehsalının azaldılma üsulunu təklif edib. Belə ki, o yosunlar vasitəsilə özü-özünə çürüyən ekoloji təmiz butulkalar hazırlayıb. Ekoloji təmiz məhsulun yaradılması üçün o dünyanın bir çox dənizlərində var olan qırmızı yosunlardan istifadə edib. Yosunların bəzi növləri qidalara da əlavə olunur. Yəni onlar tamamilə zəhərsizdirlər. Qurudulmuş yosunlardan əldə olunmuş tozu suya qataraq Ari qatı qarışıq alıb. Daha sonra o, həmin qatı qarışıqdan butulkalar düzəldib. Hazırlanmış butulkanın tərkibində maye olduğu müddətcə o öz formasını saxlayır. Maye olmadığı halda isə butulkanın forması dəyişərək ölçüsü azalır və ətraf mühitə heç bir zərər vurmadan təbii şəkildə çürüyür.
  Yosunlardan hazırlanmış butulkalar İslandiyada keçirilmiş DesignMarch dizayn festivalında təqdim olunmuşdu. Ar Jonsson-un fikrincə bu cür istehsal üsulunu daha irimiqyaslı sahələrdə tətbiq etmək olar. Lakin Ari-nin sözlərinə görə mütləq material kimi yosunların istifadəsi şərt deyil. Belə ki, bu cür butulkaların tərkbində olan mayenin br qədər spesifik dadı olur. Hər-halda bu innovativ fikir nsanlığı ekoloji cəhətdən daha təmiz ixtiralara yönəldə bilər. Təbiətin plastik tullantılar tərəfindən çirklənməsi 21-ci əsrin əsas problemlərindən birinə çevrilib. Xlorlaşdırılmış plastik materiallar torpağa zərərli kimyəvi maddələr keçirdir və beləliklə su mənbələri çirklənir. Dünya okeanının 88%-i müxtəlif ölçülü plastk materialların çirklənməsindən əziyyət çəkir.
  Linki kopyala