Majlis of Entrepreneurship

Majlis of Entrepreneurship

TARİX & SAAT

2017-05-20 / 15:00-18:00

MƏKAN

BBF

TƏŞKİLATÇI

Majlis


ƏTRAFLI MƏLUMAT

Son aylarda tez-tez 10 nәfәrin bir mәclis әtrafında toplaşdığı şәkillәri görürdünüz. Çox maraqlı, faydalı görüşlәr idi. Bax o mәclis çevrildi oldu "Majlis" :)

Vә Majlis yaxın günlәrdә ilk tәdbirini keçirәcәk. Networking, yeni tanışlıqlar vә әmәkdaşlıq imkanları ilә bol olacaq tәdbir qapalıdır vә yalnız 40 nәfәr iştirak edәcәk.


MÜRACİƏT ET