Glass Substrates

    Filterlə

    Samsung, prosessorlarda inqilab yaradacaq şüşə substratlar üzərində işləri sürətləndirib!

    Prosessorlar və yarımkeçiricilər yaxın illərdə şüşə substratların istifadəsi ilə unikal bir dövrə keçməyə hazırlaşır və Samsung da bu sahədə rəqiblərini qabaqlamaq üçün işləri sürətləndirməyə başlayıb.