Microsoft Azure

    Filterlə

    Microsoft nə üçün data mərkəzlərini okeanın dərinliklərində yerləşdirir?

    Elektron cihazların ən böyük düşməni su olsa da, Microsoft Azure nə üçün məlumat mərkəzlərini suyun altına köçürməyi planlaşdırır?