main-post-cover

  Daimi şəkildə deformasiyaya məruz qalan Yer kürəsi ölçüsündə yeni ekzoplanet kəşf edilib

  Süni İntellekt
  18.05.2023
  Farid Pardashunas
      Günəş sistemindən 90 işıq ili uzaqlığında Yer kürəsi ölçüsündə yeni ekzoplanet kəşf edilib. Kəşf edilmiş yeni ekzoplanet LP 791-18d adını əldə edib və o, Krater bürcündə yerləşir. Ekzoplanetin orbitini müşahidə edən zaman alimlər təyin ediblər ki, LP 791-18d Yer kürəsindən sadəcə bir qədər böyük və daha kütləlidir. Bununla belə onun bir tərəfi həmişə öz ulduzuna tərəf istiqamətlənib. Planetin həmişə öz ulduzuna tərəf istiqamətlənmiş hissəsində temperatur yüksək göstəricidədir.
      Buna görə də çətin ki, həmin hissədə su maye şəklində mövcud ola bilsin. Lakin ekzoplanetin yüksək vulkanik aktivliyə sahib olması onda atmosferin olmasına səbəb ola bilər. Bunun sayəsində su planetin həmişə qaranlıq qalan tərəfində buxar halından maye və ya bərk hala keçid edə bilər. LP 791-18d qırmızı cırtdan (parlaqlığı Günəşin parlaqlığından daha aşağı səviyyədə olan ulduz növü) ətrafında dövr edir və o, yaşayış zonasının (planetin səthində suyun maye şəklində mövcud olmasına şərait yaradan kosmik zona) daxili kənar hissəsində yerləşir. LP 791-18d-nin kəşf edilməsindən öncə alimlər həmin ulduz sistemində daha bir planetin mövcud olmasından xəbərdar idilər.
      Söhbət, LP 791-18c adlı planetdən gedir. O, ölçü baxımından daha böyük və yüksək kütləlidir. Daha böyük ölçüyə və kütləyə sahib LP 791-18c planeti LP 791-18d-nin yanından yaxın məsafədə keçən zaman LP 791-18d-yə qravitasiya təsiri göstərir. Bu səbəbdən də LP 791-18d-nin orbiti ellips formasındadır. Qravitasiya təsiri həmçinin LP 791-18d-ni müəyyən səviyyədə deformasiya edir. Bu səbəbdən də onun səthində yüksək vulkanik aktivlik mövcuddur. Buna bənzər proses həmçinin Yupiterin İo adlı peykində də baş verir.
  Linki kopyala

  Bənzər xəbərlər

  Oxşar xəbərlər