Süni İntellekt

    Dünyadan elm və yüksək texnoloji hadisələr, süni zəkalar və gələcəyin texnologiyaları haqqında məlumatlar. Planetlər və fizikanın əsasları, viruslarla mübarizə.

    Filterlə