API nədir?


API nədir? Bu termin nəyi ifadə edir? Application programming interface