Biznes dünyasının güclü qadınlarından biri - Sheryl Sandberg | Tech-Famous #36

Biznes dünyasının güclü qadınlarından biri - Sheryl Sandberg | Tech-Famous #36


Sheryl Sandberg (Şeril Səndbörq) 1969-cu ildə Vaşinqton ştatında dünyaya gəlir. Daha sonra ailəsi ilə birgə Florida ştatının Miami şəhərinə köçən Sandberg 4.6 ortalama ilə ilkin təhsilini 1987-ci ildə bitirir. Təhsilini davam etdirmək üçün Harvarda daxil olan gənc xanımın burada hazırladığı tezislərdə feminist yanaşmalar öz əksini tapsa da o özünü feminist kimi tanımlamır.