Bug nədir? Bu termin nə üçün istifadə olunur? | Tech-Terms #32


Kodda bug çıxdı. Burada bug var. Sistemdə yaranan bug və s və s. Yəqin Bug sözünü tez-tez eşidirsiniz, xüsusilə proqramçıların sevimli və həyatlarının ayrılmaz bir termini olan Bug nədir?