Cloud Computing termini nəyi ifadə edir?


Cloud Computing bizim dilə Bulud Hesablama kimi tərcümə edilir. Bu servislərə əksər hallarda qısaca Bulud deyilir.Bu metafora internetin mürəkkəbliyini sadələşdirməklə yanaşı, onun dünya üzərində "Buludlar" kimi hər yerə yayılmaq bacarığını simvolizə edir. Bulud sistemləri internet üzərindən online şəkildə təqdim edilən tətbiq və servislərə deyilir.