Ən yaxşı 2 naviqasiya tətbiqi | Tech-Help #37


Hər birimiz qaldığımız şəhəri yaxşı tanıyırıq. Amma daha yaxşı tanımaq lazım gəldikdə ya da başqa şəhərlərə yolumuz düşdükdə isə köməyimizə yenə ağıllı telefonlar çatır.