Encryption (Şifrələmə) nədir? | Tech-Terms #26


Abunə Olun
Encryption müəyyən bir məlumatın başqaları tərəfindən tanına bilməyən formada şifrələnməsinə deyilir. Bu üsuldan əsasən həssas məlumatları qorumaq və onların yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən görülməsini təmin etmək üçün istifadə edilir.
07.06.2019