Encryption (Şifrələmə) nədir? | Tech-Terms #26


Encryption müəyyən bir məlumatın başqaları tərəfindən tanına bilməyən formada şifrələnməsinə deyilir. Bu üsuldan əsasən həssas məlumatları qorumaq və onların yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən görülməsini təmin etmək üçün istifadə edilir.