Firewall nədir? | Tech-Terms #36


Serverlər və saytlar barədə oxuyanda tez-tez bir terminlə rastlaşırıq – Firewall. Sizin serverdə firewall var? O şirkət firewall verir? Və s. Bəs texnoloji termin olaraq Firewall nədir? Bu termin nə üçün istifadə olunur?