HDR video və HDR foto nədir?


HDR yəni High Dynamic Range yüksək dinamik məsafə mənasına gəlir və şəkil eləcə də videolardaki rəng və kontrastı inkişaf etdirən texnologiyaya deyilir.