Huawei şirkəti və onun yaradıcı Ren Zhengfei | Tech-Famous #33


Ren Zhengfei kimdir? Ren Zhengfei həyat hekayəsi və Huawei şirkəti. Huawei şirkətinin yaranma tarixi və bu şirkəti yaradan adamın həyat hekayəsi. Mütləq izləyin.