İPv4/İPv6 nədir və əsas fərqləri hansılardır?


IP yəni Internet Protocol - internetə qoşulmuş cihazın adressi xüsusiyyətini daşıyır. Bu adresslər say sistemlərinə görə iki əsas yerə bölünür: IP versiya 4 və IP versiya 6.