Machine Learning (Maşın Öyrənməsi) nədir? | Tech-Terms #30


Machine Learning – Azərbaycan dilində maşın öyrənməsi. Maşın necə öyrənə bilər axı. Olduqca maraqlı səslənir. Bəs maşın öyrənməsi nədir? Bu termin nə üçün istifadə olunur?