Proxy nədir?


Proxy nədir? Bu Termin nəyi ifadə edir?