SAR dəyəri nədir və nəyi göstərir?


Specific Absorption Rate qısa adı ilə SAR simsiz rabitə qurğularının insan bədəninə hopdurduğu radiasiya miqdarını göstərmək üçün istifadə edilən termindir və watt/kg-la göstərilir. SAR-ı bizim dilimizə "Xüsusi Hopdurma Dərəcəsi" kimi tərcümə etmək olar.