Şəxsi məlumatlarınızı qoruyan tətbiq - Bouncer | Tech-Tips #42


Abunə Olun
Hər bir tətbiqdən istifadə edərkən ilk giriş ekranında müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirmək üçün sizdən icazə istəyir. Amma o icazəni bir dəfə verdikdən sonra götürülən məlumatlardan xəbəriniz belə olmur. Haqqında danışdığımız tətbiq bu halı aradan qaldırmaq üçün hazırlanıb.
01.08.2019