Wi-Fi siqnallarını gözünüzlə görün - Wi-Fi Ar | Tech-Tips #43


Wi-Fi siqnallarının harada güclü olduğunu başa düşməkdə çətinlik çəkirsiniz? Narahat olmayın, bu günki tətbiqimiz siqnalları öz gözünüzülə görməyə imkan yaradır.