QinetiQ

    Filterlə
    Sınaqdan keçirilən yeni kvant naviqasiya sistemi ilə GPS-lər tarixə qovuşur!
    Kvant naviqasiya texnologiyasının ilk kommersiya sınaqları həyata keçirilib. GPS kimi ənənəvi naviqasiya sistemlərindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən sistem, daha dəqiq və etibarlı naviqasiyanı təmin edə bilir.